Purano Dhunga – Karna Das

पुरानो डुंगा, पानीको छाल, पार गरूँ कसरि। उनि छिन पारी, तरेर लौ न, भेटु म कसरि...२। पुरानो डुंगा। बिधीले यस्तो, अन्याय गरि, झुक्यायो मलाई।...२ एउटै मुटु, दुइ टुक्रा पारी, छुट्यायो…