Jhyanapultung Napultung – Prakash Ojha

Prakash Ojha

Artist/Singer: Prakash Ojha (प्रकाश ओझा)
Genre: Pop, Comedy

Lyrics

(jhyaana pultung napultung jhyai) 4
(rato ghar ki taruni le
kini chhoto jaama) 2
(gharmai paisa chori bhayo
bhandaichhin hai aama) 2

(aamalai jhukkyaayera sinemama janchhin) 2
kalam kaapi kinne paisa ice cream khaanchhin
aamalai jhukkyaayera sinemama janchhin
kalam kaapi kinne paisa ice cream khaanchhin
(jhyana pultung napultung jhyai) 4

(chhori bhain thuli aba kasle laaune paar) 2
keta saathi khoji khoji ghumchhin dherai tadha
chhori bhain thuli aba kasle laaune paar
keta saathi khoji khoji ghumchhin dherai tadha
(jhyana pultung napultung jhyai) 4

(achelka keti haru ko naparnu hai bhar) 2
chhori lai fakaai fulyaai pathaau joi ko ghar
achelka keti haru ko naparnu hai bhar
chhori lai fakaai fulyaai pathaau joi ko ghar
(jhyana pultung napultung jhyai) 8
jhyana pultung