Itahari Bajaraima – Prakash Ojha

 

Artist/Singer: Prakash Ojha (प्रकाश ओझा)
Genre: Pop, Romantic Love

Lyrics

Haa lahai sarara, lahai sarara ho ithari bajarma lahai sarara.
ho ithari bajaraima
basyo hamro maya ho ithari bajaraima


Haa wari pipala pari pipala
ho pipalako fedaima tapau shital
ho mathi mathi aakashaima ho parewa ko jodi
mathi mathi aakashaima.
ho yati ramri tarunilai ho jaula kaha chodi ho
yati ramri tarunilai.


Haa lali jobana lalijoban
ho joban chhadai maya garau hunna na bhana
ho tammarai ko chiso pani.ho khaidiu khaidiu lagchha,ho tammarai ko chiso pani
ho sirma riban dhungre bulakhi.ho laidiu laidiu lagchha , sirma riban dhungre bulakhi.


Haa timro bichar manko bichar
ho jane ho ki hoina ho k chha bichar?
ho talatala maidanaima ho pipal haina bara,ho talatala maidanaima.
ho panchche baja thoki lanchhu.ho k
ko manchhau dara ho
panchhe baja thoki lanchhu..
ho ithari bajaraima
basyo hamro maya ho ithari bajaraima…..

Advertisements