Gym Khana – Prakash Ojha

prakash-ojha

Artist/Singer: Prakash Ojha (प्रकाश ओझा)
Album: Gym Khana
Genre: Pop, Comedy

Lyrics

Pan supari mai bainau jivna jane bho – 2
Bhundi lagne kahile ho, boso lagne kahili ho – 2
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani jim kahna – 2
Kohi bhane manchhe kutchhan pakhuri ka bhar ma – 2
Patala ra dubla ko kasle bhujne marma, baini
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani jim kahna – 2

Lakhar lakhar duli hindai jivan jane bho – 2
Gari khanu kahile ho, jo garnu kahile ho – 2
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani lahura – 2
Lure lamre gaye bidesh, bane tagada – 2
Hari muste gharai baschhan, garchhan jhagada, ni didi
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani lahura – 2

Naga banerai bainau jovan jane bho – 2
Maya launu kahile ho priti gansnu kahile ho – 2
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani disco ma – 2
Sainli, maili, nepti, chepti eakai thaun ma nachne – 2
Pata la tyo kammar pani markai markai bhanch ne, ni baini
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani disco ma – 2
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani jim kahna – 2
Jaam(Jaun) ki kya ho ma pani lahura – 2

Advertisements