Hungama Bho – Pramod Kharel

हंगामा भो…हंगामा भो…
हंगामा भो…कसम हंगामा भो…
(जादु चलायौ तिमीले टुना चलायौ तिमीले
बैंशको सुगन्ध कुना कुना चलायौ तिमीले )२
मुर्दाले पनि एकफेर शिर उठायो रे
(जब फूलबुट्टे चोलीको तुना चलायौ तिमीले )४
हंगामा भो…कसम हंगामा भो…

(शिरमा तिम्रो घना बादल ओठमै फूल्यो गुराँश )२
सासै फेर्न बिर्से यहाँ भूतै सरि नहाँस
निरोगीलाई प्रेमको रोगी बनायौ तिमीले
दिल मागि मागि हिंड्ने जोगी बनायौ तिमीले
जादु चलायौ तिमीले टुना चलायौ तिमीले
मुर्दाले पनि एकफेर शिर उठायो रे
जब फूलबुट्टे
जब (फूल )३
(जब फूलबुट्टे चोलीको तुना चलायौ तिमीले )२
हंगामा भो… कसम हंगामा भो…

(सागर छेउमै छल्केको छ प्यासी सबै प्यासी छन् )२
सत्य होला अप्सरा नै (तिम्रै रूपको दासी छन् )२
प्यासी बनायौ तिमीले दासी बनायौ तिमीले
माया डोरीले बाँधिने फाँसी बनायौ तिमीले
जादु चलायौ तिमीले टुना चलायौ तिमीले
मुर्दाले पनि एकफेर शिर उठायो रे
(जब फूलबुट्टे चोलीको तुना चलायौ तिमीले )४
हंगामा भो… कसम हंगामा भो…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s