Hasera Ti Dante – Pramod Kharel

The Lyrics

(हाँसेर ति दन्ते लहर देखाई दिंदा मात लाग्ला )२
(बन्द गर परेली ति पराईले बास माग्ला )२
(हाँसेर ति दन्ते लहर देखाई दिंदा मात लाग्ला )२

(चन्द्र तिमीलाई भनौं भने त्यस्मा नि कालो दाग छ )२
सूर्य तिमीलाई भनौं भने (त्यस्मा नि बल्दो आगो छ)२
(हाँसेर ति दन्ते लहर देखाई दिंदा मात लाग्ला )२
(बन्द गर परेली ति पराईले बास माग्ला )२
(हाँसेर ति दन्ते लहर देखाई दिंदा मात लाग्ला )२

(मुटु भित्र गढ्यो तस्बिर मोहनी त्यो तिम्रो रूपको )२
मनमा माया कति छ कति (बैंशालु त्यो तिम्रो रूपको )२
(हाँसेर ति दन्ते लहर देखाई दिंदा मात लाग्ला )२
(बन्द गर परेली ति पराईले बास माग्ला )२
(हाँसेर ति दन्ते लहर देखाई दिंदा मात लाग्ला )२