Yaad Garna Pani – Pramod Kharel

याद……७
याद गर्न पनि, कोहि न कोहि त चाँहिदो रहेछ।…२
कुनै मोडमा साथी, पाईदो रहेछ।…२
कुनै मोडमा साथी, गुमाईदो रहेछ। …२
याद गर्न पनि, कोहि न कोहि त चाँहिदो रहेछ।

बाटोमा भेटिने कोहि, बाटोमै छुटिने कोहि।…३
यति बुझ्दाबुझ्दै पनि, माया त लाग्दोरहेछ।…२
कुनै मोडमा साथी, पाईदो रहेछ।…२
कुनै मोडमा साथी, गुमाईदो रहेछ। …२
याद गर्न पनि, कोहि न कोहि त चाँहिदो रहेछ।

मायाले रुझाउने कतै, मायाले बिझाउने कतै।…२
दुख्छ भन्ने जान्दा पनि, मुटु त चलाईदो रहेछ। …२
कुनै मोडमा साथी, पाईदो रहेछ।…२
कुनै मोडमा साथी, गुमाईदो रहेछ।…२
याद गर्न पनि, कोहि न कोहि त चाँहिदो रहेछ…२।