Jindagi Bhar – Pramod Kharel

[जिन्दगीभर सुख मात्रै, कहाँ हुन्छ र।
जिन्दगीभर हास्दै जिउने, मान्छे कुन छ र। ]…२
हर मान्छेले, दिन र रात दुवै।
हर मान्छेले, हार र जित दुवै।
भोग्नै पर्दो रैछ।…२
जिन्दगी भर सुख मात्रै, कहाँ हुन्छ र।

कुनै सपना पुरा हुन्छ, कुनै सपना हुन्न।…२
मनको ईच्छा, मनमै मर्दा, कसको मन पो रुन्न…२।
[जिन्दगीभर मिलन मात्रै, कहाँ हुन्छ र।
जिन्दगीभर माया पाउने, मान्छे कुन छ र।]…२
हर मान्छेले, दिन र रात दुवै।
हर मान्छेले, हार र जित दुवै।
भोग्नै पर्दो रैछ।…२
जिन्दगी भर सुख मात्रै, कहाँ हुन्छ र।

जतिसुकै सुन्दरहोस फूल, एकदिन ओइली झर्छ।…२
आफुसंग जे छ त्यहि मा, मन बुझाउनु पर्छ…२।
[जिन्दगीभर खुशी मात्रै कहाँ हुन्छ र।
जिन्दगीभर नरोई जिउने, मान्छे कुन छ र।]…२
हर मान्छेले, दिन र रात दुवै।
हर मान्छेले, हार र जित दुवै।
भोग्नै पर्दो रैछ।…२
जिन्दगी भर सुख मात्रै, कहाँ हुन्छ र।

Advertisements