Timi Nai Mero – Sabin Rai

सधै तिमी मेरो सामु भैदिए हुन्थ्यो
जस्तो लाग्छ किन हिजो आज
मन मान्न टुङ्याउन तिमी सँग कुरा गर्दा
यस्तै हुन्छ कि माया प्रीती बस्दा

हरेक कुरा तिम्रो प्यारो लाग्छ मलाई
मानौ हाम्रो समबन्ध पुरानो
मेरो अतित भबिस्य तिमी मै देख्छु
हामी दुइको यो दोस्रो जन्म हो कि

माग्दा दिए ईश्वरले
सोछे कै जस्तो भैदिए
माग्ने थिए म एउटै कुरा
(तिमी नै मेरो म नै तिम्रो
यही नै चाहना मेरो) ४

हिड्ने छु म संग संगै
सके सम्म काल सम्मै
रोज्ने छैन म बाटो अरु
सधै तिमी मेरो सामु भैदिए हुन्थ्यो
जस्तो लाग्छ किन हिजो आज
मन मान तुङ्याउन तिमी सँग कुरा गर्द
यस्तै हुन्छ कि माया प्रीती बस्द

माग्दा दिए ईश्वरले
सोछे कै जस्तो भैदिए
माग्ने थिए म एउटै कुरा
(तिमी नै मेरो म नै तिम्रो
यही नै चाहना मेरो) ४