Suruwat Garu Kasari – Sabin Rai

Suruwat garu kasari ma afno katha
Jahi ko tehi chha mero tyehi purano byetha

Khushi bhannu tyestai ho
Jaso taso bachula

Manis ko bhid majha ma
Parichhit Banula

Ajhai ke chahanchhau
Dina ma tayar chhu

Sarir nai magchhau bhane hajir cha
Matra sas chhodi deu

Ajhai dherai jeunu chha
Ajhai tadha janu chha

Jindagi ko kitab lai ekanta ma bujhnu chha

(lead……)

Bachekai chhu ajhai ma
Afno bab liyera
Yehi nai ho bhane jindagi
Ke garu royera

Aaudaina feri farkera
Gayeko tyo pyaro chhan
Sakidaina birsera lageko chot jhan

Ajhai ke chahanchhau
Dina ma tayar chhu

Sarir nai magchhau bhane hajir cha
Matra sas chhodi deu

Ajhai dherai jeunu chha
Ajhai tadha janu chha

Jindagi ko kitab lai ekanta ma bujhnu chha

Advertisements