Maya Ta Tadha Kai – Manila Sotang

माया त टाढा कै राम्रो, कमसेकम चोखो त हुन्छ।…२
आत्माको बोली नबोल्ने माया, नजिकमै पनि खोक्रो नै हुन्छ।
माया त टाढा कै राम्रो हो।

[दिल मिल्छ र नै, माया मिल्छ। मन मिल्छ र नै माया हुन्छ।]…२
माया आत्माको मिलनमा पो हुन्छ।
जीउ मिल्दा मात्र, माया कहाँ हुन्छ।
माया त टाढा कै राम्रो हो।

[शरीर जस्तो होइन माया, मन जताततै कहाँ मिल्छ।]…२
देहको मिलन होइन यो माया।
आत्माको भाकापो, चोखो माया हुन्छ।

माया त टाढा कै राम्रो, कमसेकम चोखो त हुन्छ।…२
आत्माको बोली नबोल्ने माया, नजिकमै पनि, खोक्रो नै हुन्छ।
माया त टाढा कै राम्रो हो।