Mann Ko Baandhlai – Manila Sotang, Udaya Sotang

मनको बाँधलाई, बाँधन सिक पगली।…२
नत्र भिज्ने छ, तिम्रो परेली।
मनको बाँधलाई, बाँधीराख्नु कसरि।
जब वेदनाले नाग्द छ चुली।
मनको बाँधलाई, बाँधन सिक पगली।

[नरुनु तिमी, म टाढा हुँदा।
कसले पाएको छ, संगै जिउन सधै।]…२
अजम्बरी जन्मेको छैन कोहि।
मनको बाँधलाई, बाँधन सिक पगली।…२

[तिमी नै मेरो, आड भरोशा।
मलाई त्यतै लैजाऊ, तिमी जान्छौ जता।]…२
नत्र हुने छु म, उडेको खरानी।

मनको बाँधलाई, बाँधन सिक पगली।
नत्र भिज्ने छ, तिम्रो परेली।
मनको बाँधलाई, बाँधीराख्नु कसरि।
जब वेदनाले नाग्द छ चुली।

[मनको बाँधलाई, बाँधन सिक पगली।
मनको बाँधलाई, बाँधीराख्नु कसरि।]…२