Bhanideu Aaja – Manila Sotang

भनिदेउ आज, के छ मनमा, पोखिदेउ आज, के छ मनमा।…२
माया, माया, तिम्रै माया।…२
भनिदेउ आज, के छ मनमा, पोखिदेउ आज, के छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…२

यो फुल पात, नभए साथ, यो जूनतारा, नभए रात।
मेरो आँखामा बस्नेछौ, मेरो मनमा बस्नेछौ।
आज लेऊ कसम, जे छ मनमा, भुलिदेऊ अरु, जे छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…२
भनिदेउ आज, के छ मनमा, पोखिदेउ आज, के छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…२

सुवाश हाम्रो मायाको, दिन र फैलिन्छ।
गीत र संगीत प्रीतको।…२
आज लेऊ कसम, जे छ मनमा, भुलिदेऊ अरु, जे छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…२
भनिदेउ आज, के छ मनमा, पोखिदेउ आज, के छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…२

तिम्रो मेरो भाग्यको, एउटै कथा, एउटै व्यथा।
साथै जिउन लेखेको छ, साथै मर्न लेखेको छ।
आज लेऊ कसम, जे छ मनमा, भुलिदेऊ अरु, जे छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…२
भनिदेउ आज, के छ मनमा, बोलिदेउ अरु, जे छ मनमा।
माया, माया, तिम्रै माया।…६

Advertisements