Aba Jadai Chu – Jeenu Joshi

(अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा )३
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…

(न यता भए म त न उता भए आज )२
तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा )३
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…

(कति चाह मेरो तिमीलाई आफ्नो भन्ने )४
(घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा )३
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…
@ npsongs.com
तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा
घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…
तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा
घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s