Aba Jadai Chu – Jeenu Joshi

(अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा )३
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…

(न यता भए म त न उता भए आज )२
तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा )३
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…

(कति चाह मेरो तिमीलाई आफ्नो भन्ने )४
(घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा )३
तिमी र म भेटिएको यो (शहरदेखि टाढा )२
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…
@ npsongs.com
तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा
घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा
अब जादैंछु तिम्रो नजरदेखि टाढा…
तिमीले जिउदैं जलाएको बगरदेखि टाढा
घातै घातको तिखा प्रहारदेखि टाढा