Garima Garima – Various Artists

Garima garima, sansarkai garima
Desh Nepal meri aama
Garima garima, sansarkai garima
Desh Nepal meri aama
Meri aama, Desh Nepal…

Sagarmatha yahan ko gaurav
Gorkhali yahan ka paurakh
Aanautho chha desh Nepal
Agla honcha chhan yahan ka himal

Garima garima, sansarkai garima  2

Sundar pancha kose jhari
Sajak chhan yahan ka nari
Janakpur ki Janaki mata
Bhagwan hamra, Buddha pita

Garima garima, sansarkai garima  2

Maath mandir chhan yahaka khajana
Shivalaya haru chhan yahan purana
Phulki rahane laliguras
Garun mili hami desh bikas

Garima garima, sansarkai garima
Desh Nepal meri aama
Garima garima, sansarkai garima
Desh Nepal meri aama
Meri aama, Desh Nepal…

Advertisements