Sundar Chha Rup – Nima Rumba

सुन्दर… 

सुन्दर छ रूप तिम्रो 

मोहनी… 

मोहनी छ चालमा 

लजाएर नबस तिमी लजाएर 

आऊ आऊ माया जालमा 

माया प्रिती लाउने 

चाहना छ मनमा 

बाधा बन्धन फुकाई 

आऊ माया जालमा 

आऊ आऊ माया जालमा… 
(बैंश तिम्रो रूपमा फुल्यो 

लाली छायो गालामा )२ 

ओठ माथी कालो कोठी 

तिर झै लाग्यो मनमा 

आऊ आऊ माया जालमा… 
(दुई दिने जोवन बितेर जाला 

जिस्केर ख्यालख्यालमा )२ 

हुन्छ मात्र भन न तिमी 

लैजान्छु यहि सालमा 

सुन्दर सुन्दर छ रूप तिम्रो 

मोहनी मोहनी छ चालमा 

लजाएर नबस तिमी लजाएर 

आऊ आऊ माया जालमा 

माया प्रिती लाउने 

चाहना छ मनमा 

बाधा बन्धन फुकाई 

आऊ माया जालमा 

(आऊ आऊ माया जालमा…)३ 

(माया जालमा…)२