Samjhera Timi – Nima Rumba 

शुन्य शुन्य यो रातमा,छैन कोहि मेरो साथमा  मदहोश तिम्रो जवानि,बैशालु तिम्रो रुप् छाएको छ आखाँमा  सम्झेर् तिमी ooh...aah...हुन्छ मनमा  ooh... aah...हुन्छ तनमा  किन होल ooh... aah...हुन्छ मनमा  ooh... aah...हुन्छ मनमा…