Sayad Mayama – Deepa Ghimire

[आँखामा निद छैन मनमा चैन छैन
किन भयो के भयो मलाई केहि थाहा छैन
कसैलाई सम्झि रहन्छु एकान्तमा हराई रहन्छु
(सायद मायामा फसें कि…सायद मायामा फसें कि म…)२]२

Am I in love or is it a dream
I’m sure its just true coz everything is
so so real )२

कसैलाई सम्झन्छु म आफुलाई भुलि रहन्छु
यतै हुन्छु कल्पनामा अर्कै संसार डुलि रहन्छु
(उनकै माया पोखी पोखी )२ मेरो आँखा भिझाई रहेछु
(सायद मायामा फसें कि…सायद मायामा फसें कि म…)२]२

माया हो कि पिर हो कि खुसी हो कि मनमा आज
कहिले उदास कहिले दंग के के हुन्छ ननमा आज
(कोहि आउने बाटो हेरी )२ दोबाटोमा चिहाई रहेछु
(सायद मायामा फसें कि…सायद मायामा फसें कि म…)२]२

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s