Sayad Mayama – Deepa Ghimire

[आँखामा निद छैन मनमा चैन छैन
किन भयो के भयो मलाई केहि थाहा छैन
कसैलाई सम्झि रहन्छु एकान्तमा हराई रहन्छु
(सायद मायामा फसें कि…सायद मायामा फसें कि म…)२]२

Am I in love or is it a dream
I’m sure its just true coz everything is
so so real )२

कसैलाई सम्झन्छु म आफुलाई भुलि रहन्छु
यतै हुन्छु कल्पनामा अर्कै संसार डुलि रहन्छु
(उनकै माया पोखी पोखी )२ मेरो आँखा भिझाई रहेछु
(सायद मायामा फसें कि…सायद मायामा फसें कि म…)२]२

माया हो कि पिर हो कि खुसी हो कि मनमा आज
कहिले उदास कहिले दंग के के हुन्छ ननमा आज
(कोहि आउने बाटो हेरी )२ दोबाटोमा चिहाई रहेछु
(सायद मायामा फसें कि…सायद मायामा फसें कि म…)२]२