Ma Jaun Ki Basun – Raju Lama

Ma jaun ki basun, malai nai thaha chhaina
Ma ke garun
Jati raata dhaldai janchha, uti pida baddai janchha
Uti maya baddai janchha
Bartaman ta tyasai bitla, bhawisya yahan eak sunya chha
Bhawisya yahan eak sunya chha
Ah…. oh.. ah…

Ghaau eakantama aaba sundainau, yo bhulama katai hami
Dubba deu yi aanka ma, bholi ta bichod hunuchha
Sayad timilai rokna sakthiyen ma
Antim bheta sahi yo, yaada bhari banchi rahanchha
Ah…. oh.. ah…

Sur-a taal-a thaha na hune yo kasto sambandha
Maya ko aartha khojna garo bho
Dukha ko kura choda, aaba subhakamana deu
Dherai pacchi ko milan ma hamro
Aaba bhannu sunnu chhaina
Samay le maya ko aartha badlidiyeko chha

Ma jaun ki basun, malai nai thaha chhaina
Ma ke garun
Jati raata dhaldai janchha, uti pida baddai janchha
Uti maya baddai janchha
Bartaman ta tyasai bitla, bhawisya yahan eak sunya chha
Bhawisya yahan eak sunya chha
Ah…. oh.. ah…

Advertisements