Timilai Dekhera – Raju Lama

तिम्रो जोवनलाई हो......... देखेर पिरती गाँसेको तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जोवनलाई हो देखेर (पिरती गाँसेको)--२ (यसै ठाँउमा घुम्न आको म एउटा पर्देशी)--२ हो हो....…