Samjhi Basein – Deep Shrestha

सम्झिबसेँ तिमीलाई, आफ्नो भनेर।
पर्खि बसेँ, तिमी आउँछौ भनेर।
अब भन्ने छैन तिमीलाई, आफ्नो भनेर…२।

तिम्रो यादमा तड्पी बसेँ, लामो ब्यथा, जीवन भरी बोकेँ।…२
मेरो एउटा भूल सम्झेँ, व्यर्थै तिमीलाई किन किन रोजेँ।…२
सम्झिबसेँ तिमीलाई, आफ्नो भनेर।
पर्खि बसेँ, तिमी आउँछौ भनेर।
अब भन्ने छैन तिमीलाई, आफ्नो भनेर…२।

तिम्रै निम्ती सबलाई त्यागेँ, धेरै के भनुँ, घरै पनि बिर्सें।…२
निष्ठुरी नै बन्यौ तिमी, ब्यर्थै तिमीलाई किन किन पर्खेँ।…२

सम्झिबसेँ तिमीलाई, आफ्नो भनेर।
पर्खि बसेँ, तिमी आउँछौ भनेर।
अब भन्ने छैन तिमीलाई, आफ्नो भनेर…२।

Advertisements