Kadke Herai – Axe

कड्के हेराईले त मार्यो नि
मोहनि भाकाले झन् मार्यो नि
कड्के हेराईले त मार्यो नि
मोहनि भाकाले झन् मार्यो नि
अरु के कुरा गराई भो र
अरु के कुरा गराई भो र

मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि
मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि

हिजोको सानी, भेटौँ ल आज, मस्किने बनिसकेछ
अचम्मै लाग्यो जिस्काउदा पनि लजाउने भई सकेछ
तनके मोहनिले त मार्यो नि
नौलो जवानीले झन् मार्यो नि
तनके मोहनिले त मार्यो नि
नौलो जवानीले झन् मार्यो नि
अरु के कुरा गराई भो र
अरु के कुरा गराई भो र

मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि
मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि

बोल्नलाई पनि बहाना छैन
क भनि बोलाउ उनिलाई
बद्लेको बानी थाहानै छैन
कसरि सोधु उनिलाई
हुर्हुरे बैँशले मार्यो नि
साईनो नभएर झन् मार्यो नि
हुर्हुरे बैँशले मार्यो नि
साईनो नभएर झन् मार्यो नि
अरु के कुरा गराई भो र
अरु के कुरा गराई भो र

मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि
मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि

कड्के हेराईले त मार्यो नि
मोहनि भाकाले झन् मार्यो नि
कड्के हेराईले त मार्यो नि
मोहनि भाकाले झन् मार्यो नि
अरु के कुरा गराई भो र
अरु के कुरा गराई भो र

मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि
मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो मार्यो नि मार्यो नि

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s