Din Matra – Axe

Din-a matra hoina prem ma raata pani aaunchha
Samjha ki yeshma bishwas gaatha pani ta huna sakchha
Din-a matra hoina prem ma raata pani aaunchha
Samjha ki yeshma bishwas gaatha pani ta huna sakchha
Sabai chota sahane chyamata timi bhitar chha ki chhaina
Natra nagij (najik) na aau he, maya garne manchhe 2

Maya ho kahile kahin, sapani banera janchha
Dwita mutu jalayera, dhuwan banera janchha
Maya ho kahile kahin, sapani banera janchha
Dwita mutu jalayera, dhuwan banera janchha
Aansu banera janchha, dhuwan banera janchha  2

Tyasai le, punya matra hoina maya ma paap pani huna sakchha
Samjha ki yeshma , bishwas gaath pani ta huna sakchha
Punya matra hoina maya ma paap pani huna sakchha
Samjha ki yeshma , bishwas gaath pani ta huna sakchha
Sabai chota sahane chyamata timi bhitar chha ki chhaina
Natra nagij (najik) na aau he, maya garne manchhe  2

Chahandai ma matra maya, gari dine pani ta hoina
Prem ma sara sukah ohirine pani ta hoina
Chahandai ma matra maya, gari dine pani ta hoina
Prem ma sara sukah ohirine pani ta hoina
Dohorine pani ta hoina, ohirine pani ta hoina
Tyasao le, phula matra hoina, kahile paata pani ta huna sakchha
Samjha ki yeshma bishwas gaatha pani ta huna sakchha
Phula matra hoina, kahile paata pani ta huna sakchha
Samjha ki yeshma bishwas gaatha pani ta huna sakchha
Sabai chota sahane chyamata timi bhitar chha ki chhaina
Natra nagij (najik) na aau he, maya garne manchhe  2