Daiba Tero – Ram Krishna Dhakal

(दैब तेरो मायाको खेलाले आज मेरो यो गति पारिदियो)---२ जसको निम्ति बाँचेको उसैले आधि बाटो नपुग्दै छाडिदियो आज मेरो यो गति पारिदियो (मान्छे पनि कांहा सम्म निष्ठुरी दयाको त ठाँउ…