Orali Lageko – Ram Krishna Dhakal

[ओराली लागेको, हरिणको चाल भो। बाचुन्जेल सम्मपनि, मरेकै हाल भो। छल गर्यो मायाले, छल गर्यो मायाले।...२]...२ [मुहारै राम्रो शिरिष जस्तो, जुनतारा हार खा को। त्यो जोडी देख्दा, सबैले भन्थे, इश्वरकै…