Yeuta Chithhi – Axe

(एउटा चिठीको सहाराले, तिम्रो मन जिट्न चाहन्न म)२ 
(माया कागजमा हुन्न नि, यो दुई आत्माको मेल हो)२ 

त्येसैले तिमिलाई ई ई 

एउटा चिठीको सहाराले, तिम्रो मन जिट्न चाहन्न म 
यो माया भन्ने संन्सारमै 

(केवल एक चोटि मात्रै हुन्छ)२ 

अरु सङग जीवन बिताउनु 

(यो त सम्झौता मत्रै हुन्छ)२ 

कागजमा लेखि माया लाईदैन 

भाग्येको लेखा मात्र पाईन्छ 

देखेर पाइदैन त्येसैले तिमिलाई ई ई 

एउटा चिठीको सहाराले, तिम्रो मन जिट्न चाहन्न म 
कहिलेकाँही माया बस्न 

(एकै नजर काफी हुन्छ)२ 

रोजी रोजी माया लाउनु 

(त्येस्तोलाई स्वाथि माया भनिन्छ)२ 

मागेर माया कहिले पाइदैन 

मन मिले मात्र माया लाइन्छ,छानेर लाइदैन 

त्येसैले तिमिलाई ई ई 

एउटा चिठीको सहारले तिम्रो मान् जिट्न चाहन्न म 
(एउटा चिठीको सहाराले, तिम्रो मन जिट्न चाहन्न म)२ 

(माया कागजमा हुन्न नि, यो दुई आत्माको मेल हो)२ 

त्येसैले तिमिलाई ई ई 

एउटा चिठीको सहाराले, तिम्रो मन जिट्न चाहन्न म

Advertisements