Nabolau Kasailai Yahan – Ram Krishna Dhakal

नबोलाउ कसैलाई यहाँ राती-राती।…३

 
होशमा हुदैनन…२ कोहि राती राती।

नबोलाउ कसैलाई, यहाँ राती-राती।
गन्दैन एक्लो जुनलाई कसैले।…३

तारा गन्ने चलन, यहाँ राती-राती।…२

होशमा हुदैनन…२ कोहि राती राती।

नबोलाउ कसैलाई, यहाँ राती-राती।
हुदैन जसको, बिपनानै आफ्नो।..3

आउदैन सपना ,पनि राती-राती।…२

होशमा हुदैनन…२ कोहि राती राती।

नबोलाउ कसैलाई, यहाँ राती-राती।
उज्यालोमा बद्नाम, आँखा हरु हुन्छन।…३

नहुने के रैछ, यहाँ राती-राती।…२

होशमा हुदैनन्…२ कोहि राती राती।

नबोलाउ कसैलाई, यहाँ राती-राती।
दिनभरि खाए तिमीसंग कसम।…३

लडखडाउदै आए, सधै राती-राती।…२

होशमा हुदैनन्…२ कोहि राती-राती।

नबोलाउ कसैलाई यहाँ राती-राती।…२

यहाँ राती-राती।…४

Advertisements