Barshatma Uni Runda – Ram Krishna Dhakal

बर्षातमा उनि रुँदा, झरी बनु लाग्यो।…२
केशबाट तप्प चुहिने, पानी बनु लाग्यो,मलाई पानी बनु लाग्यो।…२
नौनी जस्तो शरीर उनको, सबै तिर रुझ्यो।…२

कल्कलाउदो वैश रूझ्दा, काउकुति नै चल्यो।

रुझेका ति कोमल अंग, हेरी रहुँ लग्यो।…२

केशबाट तप्प चुहिने, पानी बनु लाग्यो,मलाई पानी बनु लाग्यो।…२
कतिधेरै भाग्यमानी, त्यो बर्षीने पानी।…२

छिल्लिएर गिज्याउन्दै, गर्छ मनमानी।

बर्षातको चाला देख्दा, लौन डाहा लग्यो।…२

केशबाट तप्प चुहिने, पानी बनु लाग्यो,मलाई पानी बनु लाग्यो।…२
बर्षातमा उनि रुँदा, झरी बनु लाग्यो।…२

केशबाट तप्प चुहिने, पानी बनु लाग्यो,मलाई पानी बनु लाग्यो।…३  

Advertisements