Mansun ko Hawale – Dr. Pilot Band

Man sun mansun ko hawale
sarara udayo hera
yo man yo man Yo man yo man timrai chheu tira
ye timrai chheu tira.
man sun mansun ko hawale


Aau oora kehi kura gara
maya bolauda kina para
nakkali nani hera chulbule bani
ma timro timro mero ko chha ra
juni juni lai juni juni lai
Hoina jebara
man sun mansun ko hawale.


Naulo naulo chha china jani
timro pani mana ho hamro pani
kaha ki timi ho kaha ko hami
ke saino le bolau hajura
prisayi bhanu ki mayalu bhanu ki
timrai chha hai bhara he timrai chha hai bhara.
man sun mansun ko hawale….”repeate”

Advertisements