Khola Hai Bhanda – Dr. Pilot Band

Khola hai bhanda maya ho gairo
Nabujhne lai ghar mathi pairo
Na samjha eklai na linu sulta
Bhandai arthi dinthyou
Na samjha eklai na linu sulta
Bhandai arthi dinthyou
Jindagi ko aftyaro mode ma
Ma sanga ekolo-2
Khola hai bhanda maya ho gairo
Nabujhne lai ghar mathi pairo

Balak sakey prada pyari
Chodera jada maana runchu dhuru dhuru
Huna rey huna runa aba
Sathi bhai bhanchan maan bujhau
Je parey maya besarai hunchan layeko maya
Hohina bhanchan..o o ..Hoina bhanchan
Akasidai simal buwa jhai
Udacha yo maan-2
Khola hai bhanda maya ho gairo
Nabujhne lai ghar mathi pairo

Joraki bijor choeki dum
Birsera jhada luka mari khelyo sadai lai
Je huney bhaigo sahu aba
Samjhau chan sathi bhai
Mero maya timi mathi chatakai kasari
Birsana sakeki..o o ..birsana sakeki
Nirdosi yo maana lai
samjhau kasari-2
Khola hai bhanda maya ho gairo
Nabujhne lai ghar mathi pairo
Na samjha eklai na linu sulta
Bhandai arthi dinthyou
Na samjha eklai na linu sulta
Bhandai arthi dinthyou
Khola hai bhanda maya ho gairo
Nabujhne lai ghar mathi pairo