Sabaile Dine – Tara Thapa

सबैले दिने उस्तै हुन्छ माया, तर म नौलो प्रीत दिन्छु।…२
तिमीलाई नै सम्झी, सम्झी रहेको।…२

मुटु भरिको चोखो गीत दिन्छु।…२
भन्दिन म तिमीलाई, टिपेर आकाशको जून दिन्छु।…२

बरु गीत आकाशमा सधै गुन्जिरहने, यहि गीतको मिठो धून दिन्छु।
भन्दिन म तिमीलाई, जिन्दगी भरि नै साथ दिन्छु।…२

बरु मन आकाशमा सधै खेलिरहने, यहि गीतको न्यानो भाव दिन्छु।
सबैले दिने उस्तै हुन्छ माया, तर म नौलो प्रीत दिन्छु।…२

तिमीलाई नै सम्झी, सम्झी रहेको।…२

मुटु भरिको चोखो गीत दिन्छु।…२ 
सबैले दिने।