Nai Malai Thaha Chaina – Sanjib Parajuli

जोडी ढुकुर संगै डुलेको, हो किन होला।

नाई मलाई थाहा छैन।…२ 

फूलमा सधै, भंवरा झूलेको, हो किन होला।

नाई मलाई थाहा छैन।…२

के छ तिम्रो मन, बरु सिधै भन।.…२

बांगो कुरा बुझ्ने बेला भाछ, भाछैन।

नाई मलाई थाहा छैन।…४
[हेर न हेर चखेवा जोडी, डालीमा रमाँए।

सर न पर, लाग्यो नि डर, मै पनि लजाँए।]….२

के छ तिम्रो मन, बरु सिधै भन।.…२

मन भित्र खुल्दुल खुल्दुल, भाछ, भाछैन।

नाई मलाई थाहा छैन।…२

खै मलाई थाहा छैन, नाई मलाई थाहा छैन।
[हेर न हेर दुई खोली पनि, भेटिए दोभान।

बरु ज्यान जाला, मतलब छैन, साचिन्छ जोवन।]…२

भन सत्य सत्य, नगर न हत्ते।…२

जोवन देख्दा, त्यो मन लोभी, भाछ भाछैन।

नाई मलाई थाहा छैन।…२

खै मलाई थाहा छैन, नाई मलाई थाहा छैन।