Reli Khola Bagar – Anju Panta

[रेलि खोला बगर, काफल पाक्यो लहर।
माया आउन बसन, लाग्यो रहर।…२]…२
खोलाको किनार हाराहारी, माया सराबरी।…२

बैंशमा कस्तो रोग लाग्यो, हावा सरर।
[रेलि खोला बगर, काफल पाक्यो लहर।

माया आउन बसन, लाग्यो रहर।…२]…२
मर्नु र बाँच्नु सराबरी। के छ कडा कडि।…२

मुटु छल्न माया लाग्यो, आँशु तरर।
हो…हो

[रेलि खोला बगर, काफल पाक्यो लहर।

माया आउन बसन, लाग्यो रहर।…२]…२

Advertisements