Purba Pashchim Rail – Anju Panta

तितिरी तिरिरि तुइ ति तिरिरिरी, तितिरी तिरिरि ।… ३ [काकाकुल झैं भा को छ जिन्दगी। मनको तिर्खा, मनैको बन्दकी, १,२,३,४,५]...२ २,३,४,५,६, गन्दै हिसाब गरेको, सपना, देखे मायालु। मैले तिम्रो सिउँदो…

Reli Khola Bagar – Anju Panta

[रेलि खोला बगर, काफल पाक्यो लहर। माया आउन बसन, लाग्यो रहर।...२]...२ खोलाको किनार हाराहारी, माया सराबरी।...२ बैंशमा कस्तो रोग लाग्यो, हावा सरर। [रेलि खोला बगर, काफल पाक्यो लहर। माया आउन…

Nabirse Timilai – Anju Panta

[नबिर्से तिमीलाई, न पाए तिमीलाई।…२ बिना अर्थ दिलमा, सजाए तिमीलाई।…२]…२ त्यो यात्रा सुनौलो…४, अनि साथ तिम्रो। त्यो यात्रा सुनौलो, अनि साथ तिम्रो। सम्झेर भेट्न, बोलाए तिमीलाई।…२ नबिर्से तिमीलाई, न पाए…