Wari Jamuna Paari  Jamuna – Khemraj Gurung

ओ….हो.…हा….अहेम।
हा…वारी जमुना, पारी जमुना।

जमुनाको फेदीमा मनकामना। हुर्र…
एकादेशी बजारैमा, हे एकादेशी बजारैमा।

ए फन्के रोटी थालमा, है एकादेशी बजारैमा।
हा, कस्को छोरा कस्को छोरी…२।

हे, पर्यो माया जालमा होई, कस्को छोरा कस्को छोरी।

हुर्र…
हा, सिमसिम पानी कान्छी नानी…२।

ए, भिज्यो पैतालो माने लौउ।
हा, पैले हामी नाच्थ्यौ गाउँथ्यौ…२।

ए माया मैतालो माने लाई। हुर्र…
काले बुङ्गको मैना चरी, ए काले बुङ्गको मैना चरी।

ए टिष्टा खोला झर्यो होई, ए काले बुङ्गको मैना चरी।
हा, कर्म मेरो खोटी रैछ…२।

ए मागी खानु पर्यो होई, कर्म मेरो खोटी रैछ। हुर्र…
हा, आकाशैको गड्यांग गुडुंग…२।

भुइँको खजुरीलाई नि लौ।
हा, मरेपछी गंगाजीलाई …२।

बाँचे हजूरीलाई नै लौ। हुर्र।
ए, त्यहिँ तल सुनसरीमा…२।

ए, हल-हालेको साथ छ है।

ए, त्यहिँ तल सुनसरीमा।
हा, पोडे होला चमार होला…२।

तिम्रै माया लाग्छ है।

हा, पोडे होला चमार होला।
हा…वारी जमुना, पारी जमुना।

जमुनाको फेदीमा मनकामना।…४  

Advertisements