Phoolai Phoola Matra – Dinesh Chhetri

[फूलै फूल मात्र पनि, होईन रैछ जीवन।
काँडा बीच फुल्ने, फूल रैछ जीवन।]…२

फूलै फूल मात्र पनि।
मरीदिने मानिसले, बिष पीउने गर्छन। … २

कोही बाँची दिन, बिष पिउने गर्छन।

बिषैबिष मात्र पनि, होइन रैछ जीवन।

काँडा बीच फुल्ने, फूल रैछ जीवन।

फूलै फूल मात्र पनि।
अरुलाई कुल्चेर, अघि बढ्छ मानिस। … २

देउता बन्ने रहरमा, ढुंगा बन्छ मानिस।

रहर गर्नु मात्र पनि, होइन रैछ जीवन।

काँडा बीच फुल्ने, फूल रैछ जीवन।
फूलै फूल मात्र पनि, होईन रैछ जीवन।

काँडा बीच फुल्ने, फूल रैछ जीवन।

फूलै फूल मात्र पनि।  

Advertisements