Thahai Napai – Nabin K Bhattarai 

थाहै नपाई, माया बसेछ, थाहै नपाई मुटु गांसेछ।

तिम्रो मुहारले, मोहनी लगायो पागल बनायो…२।

थाहै नपाई, माया बसेछ, ल।
[कहिलेकाहीं यो मन, तिमीलाई नै खोज्छ।

जति भुलुं भन्दा, तिमीलाई नै रोज्छ।]…२

तैपनि तिमी, हाँसेर टार्छ्यौ।

तैपनि तिमी, तर्केर भाग्छ्यौ। 

तिम्रो मुहारले, मोहनी लगायो पागल बनायो…२।

थाहै नपाई, माया बसेछ, ल।
[किनकिन यो दिन, धेरै लामो लाग्छ।

भिडभाड माझमा, एक्लो एक्लो लाग्छ।]…२

तैपनि तिमी, हाँसेर टार्छ्यौ।

तैपनि तिमी, तर्केर भाग्छ्यौ। 

तिम्रो मुहारले, मोहनी लगायो, पागल बनायो…२।

थाहै नपाई, माया बसेछ, ल।

Advertisements