Sanjha Pakha – Nabin K Bhattarai 

साँझपख एकान्तमा, आफैलाई बिर्सिंदा।…२

मग्न हुन्छु, म तिम्रो गीत सुनेर।

गोधुलीको झिसमिसेमा, आफैलाई भुलिदिदा।…२

दङ्ग हुन्छु, म तिम्रो प्रीत उनेर।

साँझपख एकान्तमा, आफैलाई बिर्सिंदा।

तिमीलाई संझिदा, आफैलाई बिर्सिन्छु।

मनको पिडा उप्काई, आफैमा तडपिन्छु।
साँझपख एकान्तमा, आफैलाई बिर्सिंदा।

कल्पनामा रमाएर, आफैमा हराईदिदा।…२

मस्त हुन्छु, म तिम्रो ऒठ चुमेर।

सपनामा हराएर, आफैमा डुबिदिदा।…२

मक्ख हुन्छु, म तिम्रो चोट भुलेर।

साँझपख एकान्तमा, आफैलाई बिर्सिंदा।
[तिमीलाई संझिदा, आफैलाई बिर्सिन्छु।

मनको पिडा उप्काई, आफैमा तडपिन्छु।

साँझपख एकान्तमा, आफैलाई बिर्सिंदा।]…२