Fikka Fikka- Nabin K Bhattarai 

फिक्का-फिक्का छ, तिमीबिना यो, मेरो जिन्दगी।…२
यी आँखाले हरपल, तिमीलाई खोज्छ।

यी ओठले हरपल, तिम्रो नाऊ जप्छ।

अनि मेरो घायल मुटु, तिमीलाई सम्झी रुन्छ।

फिक्का-फिक्का छ, तिमीबिना यो मेरो जिन्दगी।
संसारका सबै कुरा, अर्थहीन लाग्छ।

मेरा सारा खुशी चैन, पराई झैँ लाग्छ।

अनि मेरो घायल मुटु, तिमीलाई सम्झी रुन्छ।

फिक्का-फिक्का छ, तिमीबिना यो, मेरो जिन्दगी।…२

Advertisements