Yo Choriko Rupai – Shreya Sotang

मेरो ओठको लाली राम्रो, नाकैको फुली।
बादामी आँखा राम्रो, या मेरो बोली।

कोही भन्छन केश राम्रो, कोहि मेरो चोली।

यो छोरीको रुपै राम्रो। …३
[माया लाउन जान्नेले, जानिहाल्छ।

मलाइ हेरी बुझ्नेले, बुझिहाल्छ।] …२

कोहि भन्छन मैले लाको चुरा राम्रो।

यो छोरीको रुपै राम्रो। …३
[भेष-भुष श्रिङ्गार बाहिरी रुप हो।

यी सबै आँखाका लागि मात्रै हो।] …२

भित्रि रुप हुनुपर्छ, राम्री हुनलाई।

यो छोरीको मनै राम्रो। …३
हेहेहेहेहे, यो छोरीको रुपै राम्रो। …३

Advertisements