Najik Chaina – Shreya Sotang

नजिक छैन जो कि, मेरो टाढा पनि छैन।
सम्झनामा पनि आउछ, सधै भरि हैन।

[कस्तो-कस्तो, कस्तो, कस्तो …कस्तो,

यस्तो पनि, हुँदो रैछ माया।]…२
[होइन उ बालख बेलाको साथी।

न छ आशक्ति, मेरो उ माथि।]…२

भेट हुँदा लाग्छ, देख्या-देख्या झैँ। …२

हेर्दा हेर्दै ….हेर्दा-हेर्दै कस्तो,

यस्तो पनि हुँदो रैछ माया।
[नदेखे पनि लाग्दैन तुल्बुल।

भेट हुँदा अलि मन हुन्छ चुलबुल।]…२

उ घाम होइन, तर छ न्यानो। …२

शितल छर्ने …२ आगो जस्तो,

कस्तो हुँदो रैछ माया।
नजिक छैन जो कि, मेरो टाढा पनि छैन।

सम्झनामा पनि आउछ, सधै भरि हैन।

[कस्तो-कस्तो, कस्तो, कस्तो …कस्तो,

यस्तो पनि, हुँदो रैछ माया।]…२