Yo Choriko Rupai – Shreya Sotang

मेरो ओठको लाली राम्रो, नाकैको फुली। बादामी आँखा राम्रो, या मेरो बोली। कोही भन्छन केश राम्रो, कोहि मेरो चोली। यो छोरीको रुपै राम्रो। …३ [माया लाउन जान्नेले, जानिहाल्छ। मलाइ हेरी…