Nira – Kali Prasad Baskota

हो निर।…२ 

[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।

निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२
मै हुँ फकाउनी, सधै मै हुँ फकाउनी।…२

आखुम, मै रिसाउँदा माया पिरेम कल्ले बचाउनी।

[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।

निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२
[निर सेती बगर, निर सेती बगर।

निर मन परेको मायालुको, माया नमार।]…२

निर माया नमार, निर माया निर।

माया नमार, निर माया नमार।

मनको भारी बोझ हुँदा, मै हुँ बिसौनी।

[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।

निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२
मै हुँ फकाउनी, सधै मै हुँ फकाउनी।…२

मै रिसाउँदा के पो होला, माया पिरती।

निर माया पिरती, निर माया पिरती।

निर चखेवाको जोडी जस्तो, हाम्रो पिरती।

[निर जैले रिसाउनी, निर जैले रिसाउनी।

निर, कहिले होला माया सँग, माया मिसाउनी।]…२