Preet Bina Jiwan – Anil Shahi

प्रीत विना योवन…२, अफाप नै भयो।
तिमीविना संसार…२, उजाड उजाडै भयो…२।

प्रीत विना योवन।
सम्झना आउछ हर पल मलाइ, बन्धन त्यो मायाको। आँखामा आउछ झल्झली तस्बि, मिलन त्यो रातको।

धोका हुन्छ भन्ने, शंकै थिएन मनमा , सहुँ म कसरि।
मनको पाना भरि केवल तिम्रै नाम लेखेथे।

यो दुइ दिनको जीवन भरि तिम्रै माया रोजेथे।

धोका हुन्छ भन्ने, शंकै थिएन मनमा , सहुँ म कसरि।
प्रीत विना योवन, अफाप नै भयो।

तिमीविना संसार, उजाड उजाडै भयो।