Sayau Juni – Jagdish Samal, Rajina Rimal

(सयौ जुनी पाउन, सकिन्छ सकिन्न,
यो जुनी त हजुरलाई नै हो।

एकै जुनी बाँचु, मिठो माया सांचौ,

किन चाहियो सयौ जुनी त्यो।) …2
(हो .. तिमीलाई मेरो माया अर्पण गरे।

हो …तिमीलाई जीवन सपर्पण गरें।) …2
हे …आँखाले त तिमीलाई टाढा नजाउ भन्छ।

कहिँ गए साथै लानु। ..2

ए …के भनेको तिमीले, छाया हुँ म तिम्रै।

छोडी कहाँ जानु। …2
हो .. तिमीलाई मेरो माया अर्पण गरे।

हो …तिमीलाई जीवन सपर्पण गरें।
सयौ जुनी पाउन, सकिन्छ सकिन्न,

यो जुनी त हजुरलाई नै हो।

एकै जुनी बाँचु, मिठो माया सांचौ,

किन चाहियो सयौ जुनी त्यो।
ए .. संसारमा सबभन्दा लाग्छ तिम्रै माया।

छुट्नु परे मारी जान्छु नि। …2

ए … नभन न त्यसरी, मुटु हाम्रो एउटै हो।

तिमी मरे मर्छु मा पनि। …2
हो .. तिमीलाई मेरो माया अर्पण गरे।

हो …तिमीलाई जीवन सपर्पण गरें।
हो …सयौ जुनी पाउन, सकिन्छ सकिन्न,

यो जुनी त हजुरलाई नै हो।

एकै जुनी बाँचु, मिठो माया सांचौ,

किन चाहियो सयौ जुनी त्यो। …..2