Yestai Rahechha – Devika Bandana

यसतै रहेछ, यहाँको चलन।…२
हार्नेको आँसु-आँसु,जित्नेको हाँसो-हाँसो।

हार्नेको आँसु-आँसु,जित्नेको हाँसो। 

मेरो छैन केहि, हजुरलाई गुनासो।…२

यसतै रहेछ, यहाँको चलन।
[तिम्रो लागि दुई दिनको रमझम-रमझम।

मेरो उमेर भरिको, नाशो भो।]…२

तिमीले खेलेको, मायाको खेल नै।…२

मेरो जीवन-मरण को, पासो भो।…२

यसतै रहेछ, यहाँको चलन।
[किन मेरो गरेऊ यसरी, बदनाम-बदनाम।

मेरो माया सडकको, चासो भो।]…२

तिमी माथिको, विस्वासले नै।…२ 

आज संसार भरिको, हाँसो भो।…२
यसतै रहेछ, यहाँको चलन।…२

हार्नेको आँसु-आँसु, जित्नेको हाँसो। 

मेरो छैन केहि, हजुरलाई गुनासो।…२

यसतै रहेछ, यहाँको चलन.… ४।

Advertisements