Feri Feri Feri – Rajina Rimal

(तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो )२
म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो
मलाई जूनी जूनी जूनी जूनी तिम्रै हुन मन छ
(फेरि फेरि फेरि नाई नभन्नु ल…)२

हो…ला…ला…ला…ला…
(म फूल हुँ सुबाष तिमी हौ
म जून हुँ किरण तिमी हौ )२
साथी मेरो मनको कुना कुनामा
तिमी माया बनि बसेका छौ
म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो
मलाई जूनी जूनी जूनी जूनी तिम्रै हुन मन छ
(फेरि फेरि फेरि नाई नभन्नु ल…)२

हो…ला…ला…ला…ला…
(म धून हुँ सरगम तिमी हौ
म आत्मा ईश्वर तिमी हौ )२
साथी मेरो हरेक अंग अंगमा
तिमी प्राण बनि बसेका छौ
म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो
मलाई जूनी जूनी जूनी जूनी तिम्रै हुन मन छ
(फेरि फेरि फेरि नाई नभन्नु ल…)४

Advertisements