Laako Maaya – Raju Lama

लाको माया लाइ’न नभन 

थाहा पत्तो पाइ’न नभन 

लाको माया लाइ’न नभन 
बिपनीमा हासे पनि सपनीमा रुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 
बैगुनीले मारी भन्यौ रे 

दोधारैमा पारी भन्यौ रे 

तिम्रोबारे कता कता कुनी के के सुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 
लाको माया लाइ’न नभन 
संगै बस्ने बाचा नभुले 

गोदावरी अन्तै नफुले 

सिन्दुर लाउने साइनो सधै मुटु भरी बुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 
बैगुनीले मारी भन्यौ रे 

दोधारैमा पारी भन्यौ रे 
दियो कलश पुजे पनि लौ 

चोखो माया हो नपुजे नि लौ 

म पनि त जता छोयो उतै तिमी छुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 
लाको माया लाइ’न नभन 

थाहा पत्तो पाइ’न नभन 
तिम्रोबारे कता कता कुनी के के सुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 
औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु 

औलाहरु चुमि हेर म त त्यतै हुन्छु