Parkhaima Bhijyo  Sirani – Raju Lama

पर्खाइमा भिज्यो सिरानी। .. २
सम्झनिमा बित्यो सपनी।

चाँडै फर्की आउ, हे मेरी मायालु…२।

पर्खाइमा भिज्यो सिरानी।
देउराली सुन्य लाग्छ, माया तिमी नहुँदा। … २

मुटु मेरो तेसै जल्छ, स्पर्शले नछुन्दा।

चाँडै फर्की आउ, हे मेरी मायालु.. २।

पर्खाइमा भिज्यो सिरानी।
मलाई जस्तै तिम्लाई पनि, त्यहाँ तेस्तै हुँदो हो। … २

सम्झी मलाइ एकान्तमा तिमी पनि रुँदो हो।

चाँडै फर्की आउ, हे मेरी मायालु.. २।
पर्खाइमा भिज्यो सिरानी।

सम्झनिमा बित्यो सपनी।

चाँडै फर्की आउ, हे मेरी मायालु…२।

 हे मेरी मायालु…२।