Mero Nepal – Raju Lama

[तिमीलाई म भुल्न सक्दिन।
जहाँ जाउँ, तिम्रो याद आइरहन्छ ।

यो खोला, यो नाला, यो पहाड भन्ज्यांगले।

मलाई, बोलाई रहन्छ।] …२

मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो नेपाल।

मेरो देश मलाई, लाग्छ प्यारो।…२
[डाँडा काँडा, हरियाली यहाँ, आगनै भरि।

लालीगुराँस, चाप-चमेली फुल्छ थरीथरी।] …२

खोलानाला झरनाको मिठो सुसेली।

आइरहन्छ, यो मनमा झल्झली।…२

मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो नेपाल।

मेरो देश मलाई, लाग्छ प्यारो।…२
[सगरमाथा शिर बनि, यहाँ उभिएको छ।

करोडौ मुटु माझ तिनी, सझिएको छ। ]…२

बीर महात्मा, बुद्ध जन्मिएको देश।

मलाई प्यारो-प्यारो लाग्छ, आफ्नै स्वदेश।…२

मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो नेपाल।

मेरो देश मलाई, लाग्छ प्यारो।… २
तिमीलाई म भुल्न सक्दिन।

जहाँ जाउँ, तिम्रो याद आइरहन्छ ।

यो खोला, यो नाला, यो पहाड भन्ज्यांगले।

मलाई, बोलाई रहन्छ।

मेरो नेपाल, मेरो नेपाल, मेरो नेपाल।

मेरो देश मलाई, लाग्छ प्यारो।…३ 

Advertisements